Gujarat Knowledge Society
 
Gujarat Knowledge Society
Government of Gujarat
Toll free number 1800 233 5500
 
 
Sr. No. Name of District Name of D.E.O. Phone (Office) Mobile No. Phone (Home)
1 Ahmedabad (Urban) Shri P.B.Gadhvi 079-26442961 98989 94601
99099 70201
23238021
2 Ahmedabad (Rural) Shri K.K.Rathod 079-26563262 98989 94602
98256 52209
99099 70202
26431686
3  Amreli Shri B.K.Maru 2792-222936 98989 94603
99099 70203
223508
4 Anand Shri B.K.Patel 2692-264153 98989 94621
99099 70231
257644
5 Banaskantha Shri K.T.Damor 2742-257055 98989 94610
99099702010
254262
6 Bhavnagar Shri K.C.Thakkar 278-2426629 94270 22078
99099 70212
2205588
7 Bharuch Shri B.N.Rajgor 2642-240424 98989 94611
99099 70211
221800
8 Dahod Shri S.S.Damor 2673-223100 98989 94624
99099 70224
265356
9 Dang Shri R.R.Patel 2631-220208 98989 94608
94274 63039
99099 70208
220258
10 Gandhinagar Shri B.B.Pandit 079-23220314
59066
98989 94627
99099 70227
94262 07
11 Jamnagar Shri M.V.Nagani 028-2553321 98989 94606
99099 70206
21551739
12 Junagadh Shri V.J.Shah 285-2630151 98253 84211
99099 70207
 
13 Kheda-Nadiad Shri P.F.Pardhi 268-2550183 98989 94605
99099 70205
2550588
14 Kutch-Bhuj Shri M.K.Raval 2832-250156 98989 94604
99099 70204
209877
15 Mehsana Shri R.I.Patel 2762-221171 98989 94611
98253 66128
99099 70213
02766 231415
16 Narmada Shri R.H.Gole 2640-222603 98989 94626
99099 70226
222604
17 Navsari Shri V.G. Modi 2637-232572 98989 94623
98982 78929
99099 70223
235755
18 Panchmahal Shri G.B.Patel 2672-242240 98989 94609
99099 70209
246190
19 Patan Shri S.M.Taral 2766-230025 98989 94622
99099 70222
233501
20 Porbandar Shri M.P.Shukla 286-2253108 98989 94625
99099 70225
251351
21 Rajkot Shri K.D.Bagda 281-2223453 98989 94614
99099 70214
2585528
22 Surendranagar Shri G.D.Kanani 2752-284170 98989 94619
99099 70219
291271
23 Sabarkantha Shri A.K.Rathod 2772-240793 98989 94560
99099 70217
244235
24 Surat Dr.K.R.Zanzruki 261-2476716 98989 94618
98250 90710
99099 70218
2663968
25 Vadodara Shri R.K.Patel 265-2432048 98989 94615
94270 37788
99099 70215
23234634
26 Valsad Shri M.M.Patel 2632-254228 98989 94616
99099 70216
 
 
 
 
Visitors : Privacy Policy | Terms of Use | Disclaimer